Fiskeplatser

Ogströmmen är ett vilt och konstant strömmande vatten som sträcker sig över nio km innan den mynnar ut i Bysjön och Öjesjön nere i Öje. Det finns ett antal vackra fiskeplatser som har helt egen karaktär och som räknas som naturliga riktmärken bland de som fiskar i strömmen. Alla dessa platser är bra ståndplaster för fisk men det är också bra att känna till dem när man möter andra fiskare och vill berätta om var man fiskat någonstans längs strömmen.  Jag kommer går igenom de platserna som jag tycker det är viktigast att känna till för att få ut maximalt av en fiskeresa till Ogströmmen.

 

Venjansrået

Här går gränsen mellan Malungs FVOF och Venjans Norra FVO. Från rået är det cirka nio km till Öje om man följer Ogströmmens strand hela vägen ner. De första kilometrarna ned till Holmängen består Ogströmmen av flera forsar och djupa sel. Här finns det bra med med både harr, öring och gädda. Lugnselen är generellt sett en ståndplats för gäddan och i forsarna står harren och öringen. Undantaget är tidigt på våren eller sent på hösten när temperaturen sjunkit såpass att gäddan helt övergett de mer strömmande partierna. Under de korta perioderna kan man ha ett bra harrfiske även i selen. Jag rekommenderar att ni provar gäddfisket under skymningstimmen i de övre lugnselen samt direkt före och efter forsarna. Det tas årligen gäddor på runt metern men normalgäddan ligger på mellan 50-80cm.

Se Venjansrået med Google Earth


Västerselen

Ogströmmen har vid Västerselen en lite annan karaktär än längre nedströms och man fiskar här efter harr och öring endast i de kortare forsträckorna. I lugnselen mellan forsarna är det fiske efter gädda, abborre, id och brax som gäller. Bästa tiden för gädda brukar vara timmen före och efter skymningen och man kan då ha ett smått fantastiskt gäddfiske med flera landade gäddor på kort tid. En av mina favoritplatser är den korta forsen precis ovanför slogboden. Efter den får man gå ända till bron innan harren och öringen kommer igång igen. Och glöm som sagt inte av att testa lite med gäddfluga, det finns fin gädda i selen och lugnpartierna.

Se Västerselen med Google Earth

Holmängen

Vid Holmängen ligger ett av Ogströmmen bästa lugnvatten för stor gädda och det har under årens lopp kommit upp ett antal fiskar på uppåt 100cm i de lugna selen som bildas mellan forssträckorna. Efter Holmängen fortsätter forsen cirka sju km ner mot Öje och ungefär kilometern nedströmms finns några mycket fina fiskeplatser vid bl.a. den plats som vi lokalt kallar för Hällarna. Här rinner forsen över ett antal bergshällar som bildar fina och breda pooler med bra harrfiske.

Se Holmängen med Google Earth
Lyåns utlopp

Följ stigen från vägen ner till Lyån och fortsätt därefter några hundra meter ner till utloppet i Ogströmmen. Fisket både uppströms och nedströms är mycket bra och man passerar flera fina och djupare blankvatten som kan bjuda på fina överraskningar. Under högsommaren förser Lyån Ogströmmen med vatten som håller några grader lägre temperatur, detta gör att större fisk gärna ställer sig i strömstråken som Lyån tillför när Ogströmmen har som varmast vatten. 

Se Lyåns utlopp med Google EarthStorsundet

Storsundet är en av Ogströmmens bästa platser för stor harr och öring. Klipphällar och storsten skapar en trång passage med kraftiga strömvirvlar och djuphålor. En favoritsträcka här är de 75 metrarna innan forsen kommer fram till klipphällarna. Antingen fiskar man med någon torrfluga typ en Klinkhammer för harren eller så tar man en stor muddler för att locka fram storöringen. Det kan även stå fina forsgäddor i det stora lugnet efter de sista klipphällarna.

Se Storsundet med Google Earth
Lillsundet

Vid Lillsundet pressas forsen samman av stora klipphällar vilket gör att det bildas en trång och strömstark passage som vattnet måste passera innan det kan rinner vidare. Här finns storsten och djuphålor på över två meter som döljer sig under strömvirvlarna. Ett fisketips är att fiska med en riktigt stor muddler och fiska där det är som mest strömt, för där trivs storöringen.

Se Lillsundet med Google Earth


Kitteln

Följ den gamla igenvuxna vägen som går ner till höger ungefär 100 meter efter att asfaltsvägen upphör i Öje när man följer Ogströmmen på västra sidan. När man kommer ner till forsen böjer Ogströmmen av kraftigt och bildar en djuphåla som vi kallar kitteln. Detta är en av de klassiska ståndplatserna för framför allt harr men även öring. Bland favoritflugorna vid denna plats finns Europa 12:an, Superpuppan och Red Tag. Ett bra tips är att smyga sig på Kitteln i 90 graders vinkel mot strömmen och därefter fiska av den med början i poolhuvudet och mot det östra landet. När några minuter har passerat så fiskar du av allt närmre landet på sidan du är placerad.

Se Kitteln med Google Earth


Fiskodlingen

På västra sidan av Ogströmmen och ungefär en km uppströms utloppet så fanns det förr i tiden en stenledare som ledde in vatten till fiskodlingen där Öje odlade sin egen öring för utsättning i strömmen. Idag finns dock inget kvar mer än den lilla bäcken som passerar genom odlingen och som bidrog med syresättning och nytt vatten förr om åren. Både uppströms och nedströms finns ett antal större pooler med fina ståndplatser för harr och i de snabbare partierna står oftast öringen som generellt sett vill ha lite mer fart på vattnet för att trivas bra i strömmen. Sträckan från Fiskodligen till Lillsundet är den sträcka i Ogströmen som lämnar ifrån sig flest stora öringar. Men harren är ändå den dominanta arten även här. 

Se Fiskodlingen med Google Earth

Utloppet

De nedre 300 metrarna innan Ogströmmen rinner ut i ån vid kyrkan är en ganska svårfiskad sträcka med nästan utelutande öring. Vad som gör sträckan intressant är att den håller grov fisk och flera av strömmens större öringar som tas under säsongen fångas här. Ett bra tips är att fiska med en riktigt stor muddler eller lite större hårvinge fluga vilket ofta kan vara vad som krävs för att få de lite större öringarna att hugga. Där forsen övergår i lugnvatten innan kyrkan är det även ett mycket bra gäddfiske, speciellt i juni månad då löjan leker i de nedre delarna av strömmen.

Se Utloppet med Google Earth